Medium UPS devices  There are 3 products.

Naprave za neprekinjeno napajanje, ki ustrezajo najvišjim standardom in so primerne za aplikacije, ki potrebujejo najvišjo zanesljivost, najnižjo stopnjo oddajanja motenj v omrežje, zelo stabilno izhodno napetost, možnost povezave z agregatom,… Delujejo po principu on-line delovanja in se najbolj pogosto uporabljajo v razponu moči od 1 kVA do 120kVA, v paralelni povezavi tudi do 720kVA.