Garancija

Proizvajalec je v skladu z zakonom dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga. Kupec garancijo uveljavlja preko prodajalca (TOS Celje d.o.o.), ki zagotavlja garancijske pogoje skladno z direktivami proizvajalca in zakonskimi predpisi. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom prodajalca.

Prodajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim izdelkom.

Posredovanje blaga v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih prodajalec navede na garancijskem listu, kupec s tem nima stroškov, razen stroška dostave blaga v servis prodajalca, na naslovu Ulica XIV. divizije 14 v Celju.

Z dnem dostave blaga v servis TOS Celje prične teči rok odprave okvare v garancijskem roku.

Obrazec za vračilo artikla v garancijo