STS statična preklopna stikala izboljšajo razpoložljivost napajanja električnega sistema.  Po pravilu jih uporabljamo v povezavi s samostojnimi UPS napravami za neprekinjeno napajanje (online z avtomatskim bypassom) ali večjim sistemom UPS naprav v paralelni vezavi. Zaradi principa delovanja STS stikal, tako še dodatno povečamo zanesljivost napajanja.

Uporabljamo jih za optimiziranje redundančnega napajalnega vira, saj z uporabo polprevodniške tehnologije, stikalo preklopi na drug vir v nekaj milisekundah, kar je zadosti, da priključeni porabniki ne zaznajo izpada primarnega napajanja. Vsa naša stikala ustrezajo standardom, ki so predpisani po IEC 62040.

STS stikala najdemo pogosto v napajalnih mrežah IT infrastrukture, industrije oz. povsod, kjer je visoka potreba po neprekinjenem, zanesljivem napajanju ter hitrem in varnem preklopu.

Poznamo več vrst STS stikal. V grobem jih delimo na centralizirana in decentralizirana. Slednja so manjša, po navadi v rack izvedbi za vgradnjo v rack omare, lahko so tri ali eno fazna. Centralizirana so 3 fazna, večjih dimenzij in tokovnih območij od 100A do 600A (Riello Master Switch 3p serija).